‹‹ Zpět na všechny články

Životnost a návratnost tepelného čerpadla

Doba životnosti tepelného čerpadla se uvádí kolem deseti let. Při správné údržbě, kvalitním servisu není výjimkou fungující tepelné čerpadlo i po osmnácti letech. Podmínkou je také správné nadimenzování a používání tepelného čerpadla.

Správné nadimenzování tepelného čerpadla

Pro účel výpočtu dimenze tepelného čerpadla se vychází ze dvou typů čerpadel: tepelné čerpadlo ON-OFF a tepelné čerpadlo s invertorovou technologií (frekvenční měnič). Výpočet výkonu tepelného čerpadla vychází z tepelné ztráty domu. Podle evropského standardu Eurovent se u typu čerpadla ON-OFF navrhuje výkon na 80% tepelné ztráty domu. Je to proto, aby se tepelné čerpadlo nezapínalo a nevypínalo v rychlém sledu (tzv. taktování) při vyšších venkovních teplotách, kdy je tepelná ztráta nižší, než výkon čerpadla.

Podle téhož standardu se invertorová tepelná čerpadla dimenzují na 100% tepelné ztráty objektu. Je to díky tomu, že frekvenční měnič a typ kompresoru umožňuje plynulou regulaci výkonu mezi třiceti a sto procenty.

Pro úplnost je potřeba říct, že tepelné ztráty objektu se počítají pro konkrétní venkovní teplotu a podle lokality je to u nás v Česku od -12°C do -21°C. V regionech je i rozdíl v počtu dnů topné sezony.

Výkon tepelného čerpadla je podle Euroventu udáván při 7°C venkovní teploty a 35°C teploty ohřáté vody pro topení nebo teplé užitkové vody (A7/W35).

Používání tepelného čerpadla

Správné používání tepelného čerpadla je vždy podrobně popsáno v návodu na použití, což vřele doporučuji přečíst i zařeknutým nečtečům návodů. I přesto shrnu jen pár základních pravidel, jak co nejvíce prodloužit životnost vašeho tepelného čerpadla správným používáním.

Jako uživatel si můžete pravidelně provádět kontrolu a vyčištění systému přiváděného a odváděného vzduchu. Dále můžete provést vizuální kontrolu izolace, jestli není poškozená hlodavci nebo ptáky, rozvodů vody, jestli někde nekapou, zapojení elektřiny v rozvaděči z důvodu případné oxidace.

Údržba a servis tepelných čerpadel

Pro zajištění správné funkce a bezchybného provozu tepelného čerpadla nechte od autorizovaného servisu provádět pravidelné revize a kontroly. Tepelné čerpadlo obsahuje chladivo, jehož únik prověří pouze servisní technik speciálním detekčním zařízením. Servisní technik provádí i další úkony ve větším rozsahu, jako např.:

zkontroluje elektrická zapojení a zařízení, případně proměří

odstraní nečistoty z výparníku a jeho ventilátoru

vyčistí sítka a filtry v potrubí, odvod kondenzátu apod.

Návratnost tepelného čerpadla

Je 21.45 hod. a vy jste zjistili, že musíte jít nutně do obchodu koupit další chipsy. Nejlevnější a nejefektivnější by bylo tam dojít pěšky. Je ale večer a cesta vede přes park se špatným osvětlením a taky už není léto. Chcete být co nejdříve zpátky, bezpečně a bez omrzlin. Takže skočíte do auta, které studené žere jako stíhačka, a dojedete do obchodu a zpět. Zvolil jste nejméně efektivní a nejvíc nákladný způsob, jak dostat svoje chipsy.

Za pohodlí a bezpečnost platíme vysokou cenu, jako ve výše uvedeném případě. Platí to ale i o dalších věcech. Raději si koupíme větší dům v lepší čtvrti (pokud na to máme), i když ho nepotřebujeme. Platíme za luxusnější auta, lepší vybavení domu, dražší spotřebiče, investujeme pak i do lepšího zabezpečení naší nemovitosti, aby nám to všechno někdo neukradl, nebo nepoškodil.

Návratnost pohodlí a bezpečí je stejně důležitá, jako návratnost investic. A to platí zejména u vytápění.

Návratnost investice do tepelného čerpadla používají výrobci jako prodejní argument. V záplavě výpočtů a tabulek se člověk, zejména laik, často ztratí. Na to někteří nepoctivci také spoléhají. Návratnost investice do tepelného čerpadla je určitě důležitá z pohledu energetické účinnosti. Ale je stejně důležitá i z pohledu pohodlí.

Čistá finanční návratnost tepelného čerpadla se uvádí kolem sedmi let oproti elektrokotli. Ale co když máte kotel na tuhá paliva? Topit tepelným čerpadlem oproti kotli na uhlí je dražší. Čistě finančně. A proč se tedy lidé rozhodnou pro výměnu kotle na uhlí za tepelné čerpadlo? Je nutné započítat také pohodlí. Takže otázka nezní „Kolik ušetřím při topení tepelným čerpadlem?“, ale „Kolik pohodlí dostanu za své peníze?“

Tepelné čerpadlo má hned několik výhod proti kotli na pevná paliva:

Při nákupu nového auta do rodiny taky nepřemýšlíte nad finanční návratností, ale spíše nad pohodlím a bezpečností. A obojího se vám pořízením tepelného čerpadla místo kotle na uhlí dostane bohatě. Nebojte se investice do svého tepelného čerpadla, pomůžeme vám s výběrem.

Sdílet článek:

Související články