FAQ

Top 15 často kladených dotazů o tepelných čerpadlech.

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo z okolního prostředí – vzduchu, země, vody a převádí ho na vyšší teplotu, která je potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody.
Jak se ohřeje teplota okolního prostředí na vyšší teplotu? V kompresoru, který je součástí tepelného čerpadla, dojde ke stlačení par chladiva a tím dojde k jeho zahřátí. Každý plyn se při stlačení ohřívá -první termodynamický zákon.

Tepelné čerpadlo je zkonstruováno tak, aby tohoto zákona využívalo a získávalo teplo z okolí zdarma. Tento proces funguje i při teplotách pod bodem mrazu, i z mrazivého vzduchu jde odejmout část tepla, jen s nižší účinností tepelného čerpadla.

V zásadě jsou tři druhy tepelných čerpadel. Je to u nás nejpoužívanější tepelné čerpadlo vzduch-voda, které odebírá teplotu z okolního vzduchu. 
Dalším typem je tepelné čerpadlo země-voda, které odebírá teplo ze země pomocí zemních kolektorů hloubkových, nebo plošných. Hloubkové kolektory jsou svislé vrty,   do kterých se zasunou plastové trubky naplněné nemrznoucí kapalinou. Plošné kolektory – plastové trubky se pokládají do jámy, která není příliš hluboká, ale rozkládá se po velké ploše. 
Nejméně u nás používaným typem tepelného čerpadla je voda-voda, které využívá k odběru tepla vodní zdroj, typicky dvě studny.

Tepelná čerpadla vám poskytnou dostatek tepla při správném dimenzování, ale je vhodné ponechat si náhradní zdroj tepla, třeba původní kotel, pro případ extrémních výkyvů počasí.

 

U tepelného čerpadla voda-vzduch se instalace pohybuje mezi dvěma a čtyřmi dny, záleží na stavební přípravě, přípravě elektroinstalace a připojení rozvodů. U dalších typů čerpadel je instalace většinou delší z důvodu náročného napojení na vrty a s ohledem na případné zemní práce. Montáž tepelného čerpadla země-voda trvá mezi jedním a dvěma týdny

V závislosti na složitosti systému a vybraném tepelném čerpadle se cena může pohybovat od 70 000 do 300 000Kč v případě tepelného čerpadla vzduch-voda. Není snadné říci přesnou cenu, záleží na mnoha faktorech. Podrobnější informace o nákladech na montáž tepelného čerpadla vám rádi sdělí naši odborníci.

I zde záleží na výrobci a vybraném typu tepelného čerpadla, obecně je možno říci, že životnost tepelných čerpadel se pohybuje kolem 20 let. Jako každý stroj potřebuje tepelné čerpadlo pravidelný servis, který životnost prodlužuje.

Nejméně jednou za dva roky je dobré vykonat na tepelném čerpadle pravidelný servis odbornou firmou, nejlépe tou, která čerpadlo i montovala. Uživatel uchovává tepelné čerpadlo v čistotě.

Ano. Pokud je tepelné čerpadlo s invertorem, je k tomu předurčeno. Natopí topnou vodu na určitou teplotu a pak jí jen udržuje, což je ekonomické a zároveň komfortní pro uživatele. Pokud je tepelné čerpadlo bez invertoru a běží systémem ON/OFF, většinou neběží celý den a zapíná se jen při poklesu teploty topné vody.
Čas potřebný k dosažení teploty v objektu se liší podle množství potřebného tepla a tepelné ztráty objektu.

Ano, je to možné. Vetšina výrobců už dodává k tepelnému čerpadlu modul, který slouží k ovládání mobilem. Má ještě jednu funkci, a to je vzdálené servisní připojení. Při poruše tepelného čerpadla není vždy nutný výjezd servisního technika, závadu lze diagnostikovat a nezřídka i opravit přes toto vzdálené připojení. Zákazník tak výrazně ušetří.

Toto je důležitá volba, protože by to mohlo dramaticky zvýšit vaše náklady. Při přemýšlení o optimální velikosti zařízení je potřeba započítat mnoho faktorů, např. izolaci, orientaci budovy, velikost vytápěného objektu, průměrnou teplotu v zimě.
To je otázka pro naše odborníky, rádi vám vše spočítají a dostanete zdarma cenovou nabídku ušitou na míru vaší nemovitosti.

O tepelné čerpadlo se stará servisní firma. Občasné otření prachu zajistí pořádkumilovná manželka.

Je to jev, který je vidět za chladného počasí. Tepelné čerpadlo je v odmrazovacím cyklu. Ventilátor se zastaví, aby zvýšil teplotu výměníku a urychlil tání ledu.

Ne, tepelná čerpadla nejsou hlučnější než např. kotel, který používáme nyní. Čtěte zde o hlučnosti tepelných čerpadel.

Ano. Dnes se používají nová přírodní chladiva, která nezatěžují Zemi skleníkovými plyny. Tepelné čerpadlo má nižší spotřebu elektřiny, než elektrokotel, takže je to i z tohoto hlediska výhodné.

Tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou potřebuje stejné místo, jako plynový kotel, nebo elektrokotel plus venkovní jednotka. Ta zabere asi jeden metr čtverečný včetně betonového podstavce. Pokud je tepelné čerpadlo typu „vše v jednom“, čili kompaktní zařízení bez venkovní jednotky, tak zabere místo asi jako lednička. Tepelné čerpadlo se vejde všude.

Vše o tepelných čerpadlech

Související články