‹‹ Zpět na všechny články

Tepelné čerpadlo typu split, monoblok a vnitřní instalace.

Venkovní jednotka SPLIT

Split je venkovní jednotka tepelného čerpadla, která obsahuje většinu komponentů chladicího okruhu, což je kompresor, výparník, expanzní ventil, regulační a jistící komponenty pro ekonomický a bezpečný provoz tepelného čerpadla. Neobsahuje kondenzátor (deskový výměník), který je součástí vnitřní jednotky, případně je instalován někde mimo, ale vždy ve vytápěném objektu.

Princip funkce tepelných čerpadel typu split je jednoduchý. Výparník (lamelový výměník) přijímá energii z okolního vzduchu a předává jí do chladiva. Ohřáté chladivo je nasáto kompresorem, který ho stlačí. Tím se teplota chladiva ještě zvýší až na požadovanou hodnotu. Přehřáté chladivo putuje trubkami chladicího okruhu do domu skrze obvodovou zeď do kondenzátoru (deskový výměník), kde je teplo z chladiva předáno do topné vody.

Nevýhodou splitové jednotky je instalace deskového výměníku uvnitř domu, kde se na něj musí najít místo, i když není velké (cca 40x25x15cm). Další nevýhodou je rychlejší ochlazování trubek s chladivem, oproti trubkám topného okruhu s teplou vodou.

Výhodou tohoto řešení je, že při výpadku proudu na delší dobu není nebezpečí zamrznutí topné vody, protože výměník je uvnitř domu.

Tepelná čerpadla typu split jsou vhodnější pro nemovitosti mimo velká města, kde delší výpadek proudu hrozí.

Venkovní jednotka MONOBLOK

Monoblok se nazývá venkovní jednotka tepelného čerpadla, která obsahuje veškeré komponenty chladicího okruhu, což je kompresor, výparník, kondenzátor, expanzní ventil, regulační a jistící komponenty.

V monobloku se ohřívá topná voda a je potrubím vedena do domu. Tam je použita buď přímo do topného okruhu, nebo nepřímo přes akumulační nádrž do topného okruhu.

Princip funkce tepelných čerpadel typu monoblok je stejný jako u splitu, s jedním malým rozdílem: Trubky, které vedou z venkovní jednotky skrze obvodovou zeď, jsou plné topné vody, nikoliv chladiva, jako u splitu. Dále je to stejné, výparník (lamelový výměník) přijímá energii z okolního vzduchu a předává ji do chladiva. Ohřáté chladivo je nasáto kompresorem, který ho stlačí. Tím se teplota chladiva ještě zvýší až na požadovanou hodnotu. Přehřáté chladivo putuje do kondenzátoru (deskový výměník), kde je teplo z chladiva předáno do topné vody.

Výhodou jednotky monoblok je, že je chladivo v okruhu plněno ve fabrice u výrobce, je správně dimenzováno a regulační prvky seřízeny na přesné množství chladiva. Tuto jednotku může namontovat i topenář, protože nepřijde vůbec s chladivem do styku. Další výhodou je pomalejší ochlazování trubek s otopnou vodou a tudíž nižší tepelné ztráty. Nevýhodou je nutnost použití nemrznoucí směsi do topného okruhu, což prodražuje instalaci. Zároveň je nemrznoucí směs hustší a oběhové čerpadlo je více namáháno.

Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci

Většinou se jedná o tzv. kompakty, kdy je vše řešeno v jednom, nebo o stavebnicový systém. To znamená, že ve vnitřní jednotce je kompletní tepelné čerpadlo, akumulační nádrž a ventilační jednotka. S okolním prostředím jsou tato tepelná čerpadla propojena izolovanými trubkami, které jdou skrze obvodovou zeď. Přívod a vývod vzduchu by měly být ideálně umístěny přes roh, nebo na protilehlých stěnách objektu.

Výhodou tepelného čerpadla pro vnitřní instalaci je jednoduchost montáže: vyvedou se výdechy a čerpadlo se připojí k otopnému systému. Není nutné plnit topný systém nemrznoucí kapalinou. Odpadá zásah do chladicího okruhu. Máte vše pod střechou, což je výhodné řešení proti vandalům.

Tyto jednotky mají zpravidla zabudovaný systém pro rekuperaci (řízená ventilace objektu), což z tohoto tepelného čerpadla činí zvláště energeticky účinný zdroj topení. Zbytkové teplo z rekuperace totiž prochází tepelným čerpadlem, a znovu se tak využije takřka beze zbytku.

Rozhodnutí, kterou jednotku si pořídíte, je čistě na vás. Musím však podotknout, že chlaďaři, které znám, mají namontovanou jednotku typu split, protože nemusí řešit nemrznoucí směs do topného okruhu, nebo výpadek proudu.

Prodejci často tlačí monoblok z důvodu jednodušší instalace (není potřeba chlaďař). Ještě je pak možnost dát si domů další výměník a mít tak nemrznoucí kapalinu pouze mezi monoblokem a vnitřním výměníkem v domovních rozvodech tepla klasicky vodu. Je to ovšem varianta trochu dražší, chce to další oběhové čerpadlo, atd.

Zavolejte našim odborníkům, kteří vám pomohou vybrat ideální řešení pro váš dům.

Sdílet článek:

Související články