‹‹ Zpět na všechny články

Proč je pravidelný servis pro tepelné čerpadlo důležitý

Tepelná čerpadla by měla být plně bezúdržbová, ovšem u některých typů tomu tak bohužel není. Méně častou údržbu vyžadují tepelná čerpadla vzduch-voda nebo země-voda. U pravidelnějších údržbách se můžeme bavit u typu voda-voda a vzduch-vzduch.

Jak často by se měl provádět servis? Pravidelný servis by měl proběhnout 1x za rok. Nejlepším obdobím pro servis je léto, kdy tepelné čerpadlo nepracuje vůbec nebo se nejvíce používá na ohřev vody, nikoliv k vytápění.

Co lze servisovat u tepelného čerpadla? Tepelné čerpadlo se skládá z několika částí a všechny by měly správně projít pravidelnou kontrolou. Není nutné vše rozebírat a čistit, mnohokrát stačí jen vizuální kontrola profesionální servisní službou. Základní servisní částí by měl být systém všech elektrosoučástí (kabeláž, pojistky, stykače), dále také tou mechanickou částí (upevnění čerpadla, ložiska).

Další, a velmi podstatnou, částí je chladící okruh. I zde je potřeba důkladná kontrola, jestli jsou v pořádku všechna těsnění, chladivo a nastavení. Servisní služba by dále měla kontrolovat tlak v okruhu, množství chladila, těsnost a správné nastavení kvality regulace.

Proč servisovat pravidelně? Jako všechno, i tepelné čerpadlo si zaslouží svou péči v pravidelných intervalech. Ušetříte si nejen problémy, ale i finance, protože vám díky servisu vydrží čerpadlo delší dobu. Existují výrobci tepelných čerpadel, které si dokonce pravidelný servis požadují. Mezi ně patří například Daikin.

Jsou poruchy a výměny u tepelného čerpadla časté? Tepelné čerpadlo i přes nejlepší servis není nesmrtelné. V průběhu let může dojít k popraskání těsnění, které ale není nikterak náročné na výměnu. Jestliže budete dbát na pravidelný servis, můžete předejít poškozením kompresoru či chladícího okruhu.

Tepelné čerpadlo i přes to ale vydrží několik desítek let. Pokud se nevyskytne nějaká mimořádná událost, životnost tepelného čerpadla, které prochází pravidelnou kontrolou, může být klidně i 20 let. Životnost dále ovlivňuje i výběr čerpadla se správným výkonem a správným nastavením. Jako bonus máte náklady na jejich servis opravdu minimální.

Výhody pravidelného servisu:

vyšší účinnost a prodloužená doba užívání tepelného čerpadla,

vyšší bezpečnost provozu,

vyšší provozní spolehlivost,

úspora nákladů na vytápění a efektivní využití použité energie,

stabilně vysoký komfort vytápění a přípravy teplé vody.

Sdílet článek:

Související články