‹‹ Zpět na všechny články

Proč nahradit plynový kotel tepelným čerpadlem

V poslední době má mnoho zákazníků velký zájem o přechod od zemního plynu na jiný zdroj vytápění, především na tepelné čerpadlo. Jak se vám tato změna vyplatí?

Výhody tepelného čerpadla oproti plynovému kotli

· Úspora nákladů – ušetříte při neustále rostoucích cenách energií.

· Ekologický provoz – jde o ekologičtější způsob vytápění.

· Budete v souladu s legislativou danou zákonem na ochranu ovzduší, která zakazuje používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. 9. 2022.

· Nabízí se Vám možnost čerpání státních dotací na pořízení ekologického zdroje vytápění.

· Nenáročná instalace i údržba.

· Bezúdržbový provoz.

· Nezávislost na zemním plynu nebo na tuhých palivech, například na uhlí.

Náklady, úspora a návratnost při pořízení tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má vyšší pořizovací náklady, ale vyplatí se nižšími náklady na provoz. Dosahuje účinnosti až 187 % oproti plynovému kondenzačnímu kotli s maximální účinností 110 %. Navíc je úsporné a při přechodu z plynu jsou provozní náklady o 30 až 60 % nižší. Pořizovací náklady se vrátí už během 6 let. Tepelné čerpadlo potřebuje pod -10 °C doplňkový zdroj vytápění, proto mají některé typy integrován doplňkový – bivalentní zdroj. Pokud se plynového kotle nechcete vzdát, může sloužit jako záložní zdroj, který se spustí automaticky v případě potřeby.

Státní dotace pokryjí až 95 % nákladů

Náklady na pořízení tepelného čerpadla můžete snížit využitím programu Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace nebo Čistá energie Praha. Program Nová zelená úsporám pokryje až 50 % pořizovacích nákladů a Kotlíkové dotace pro nízko příjmové domácnosti pokryjí až 95 % pořizovacích nákladů. Stačí nahradit tepelným čerpadlem neekologický hlavní zdroj vytápění, kam spadá i elektrokotel, starý kotel na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, kamna nebo kotel na topný olej s revizí.

Nenáročná instalace, servis a údržba

Montáž tepelného čerpadla je snadná, připojí se na stávající otopnou soustavu, nevyžaduje komín, údržbu či speciální péči a pro prodloužení životnosti stačí 1x ročně servisní prohlídka, která je sice nepovinná, ale jako profesionálové ji doporučujeme. Pro plynový kotel potřebujete zřídit přípojku, rozvody plynu, vyvložkovat komín a koupit kotel, což jsou další náklady.

Tepelné čerpadlo má oproti plynovému kotli bezpečný provoz

Tepelné čerpadlo je bezpečné a na rozdíl od plynových kotlů nehrozí úniky a exploze plynu nebo zpětný tok spalin, který způsobuje zadušení. Staré kotle mají nižší spolehlivost, vyšší riziko poruchy a nedostupné náhradní díly pro opravy. Tepelné čerpadlo neznečišťuje životní prostředí emisemi. Je ekologické, šetří energii i finance a při kombinaci s fotovoltaikou jste více energeticky soběstační.

Sdílet článek:

Související články