Revize zařízení

Revize zařízení podle zákona č. 89/2017 Sb.

Provozovatel tepelného čerpadla, nebo klimatizace, které využívají jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit  kontrolu těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla nebo klimatizace.

 

Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí, zaslaného Asociací pro využití tepelných čerpadel, se tato povinnost vztahuje i na majitele tepelných čerpadel v rodinných domech.

 

Kontrola se nevztahuje na všechny zařízení, rozhodující je množství a typ chladiva. Z těchto údajů se vypočítává GWP (global warming potencial), tj. potenciál globálního oteplování.

 

GWP je výsledek vynásobení množství chladiva v kg a jeho koeficientu GWP,

který nalezneme v tabulkách.   

Pokud si nejste jisti, jestli vaše tepelné čerpadlo nebo klimatizace podléhá těmto kontrolám,

rádi vám to spočítáme.

Provádíme zkoušky těsnosti podle zákona č. 89/2017 Sb. na základě certifikace od Ministerstva životního prostředí.